Põhjala laboriteenused

Keemia

Eesti Akrediteerimiskeskus on hinnanud Põhjala Brewing ASi keemialabori kompetentsuse vastavust standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele.Kõiki keemilise analüüsi meetodeid on kasutatud selle standardi kohaselt, kui ei ole öeldud teisiti.

Laadi alla tellimisvorm

Alkoholi määramised

Analüüsimisel saadavad tulemused:
alkoholisisaldus mahuprotsentides (ABV)
alkoholisisaldus massiprotsentides (ABW)
tihedus (g/cm3)virde näivtihedus (%W/W)
virde tegelik tihedus (%W/W)
kalorsus (kcal / 100 ml)*
tegelik kääritamisaste (RDF)
näiv kääritamisaste (ADF)
suhkrusisaldus (°P)

ABV on oluline toote registreerimisel Eesti riiklikus alkoholiregistris.

Kogu seda teavet saab kasutada, et kindlaks teha, kas kasutate meski efektiivsus on piisav ja kas tiheduse järgi toimub õlle kääritamine nõuetekohaselt.

Mõõtmistel kasutatakse mõõtesüsteemi Antron Paar Alcolyzer (moodulid DMA™ 4500 ja Alcolyzer Beer ME).

Hind: 15 € + km

Proovi nõutav maht: 330ml.

Proovi tüüp: virre, kääritatud ja lõpptooted, kogutud aseptilistes tingimustes.

Analüüsiaeg: ligikaudu kaks tööpäeva.

Meetodid: PJSJ-6 versioon 1, põhineb meetoditel ASBC Beer-2, ASBC Beer-3, ASBC Beer-4 ja ASBC Beer 5.

* Meetod ei ole akrediteeritud


pH määramine

See väärtus muutub kääritamisprotsessis ja võib mõjutada nii maitset kui ka mikroobide kasvu. pH määramine aitab jälgida kääritamisprotsessi ning selle väärtuse teadmine kogu protsessi vältel võib kaasa aidata järjepidevuse tagamisele ja vältida kääritamise tundlikkusega seotud probleeme.

Hind: 6,50 € + km

Proovi nõutav maht: 330ml

Proovi tüüp: virre, kääritatud ja lõpptooted, kogutud aseptilistes tingimustes.

Analüüsiaeg: ligikaudu kaks tööpäeva.

Meetodid: PJSJ-6 versioon 1, põhineb meetodil ASBC Beer-9

Spektrofotomeetrilised analüüsid

Teeme õlleproovide spektrofotomeetrilisi analüüse spektrofotomeetriga Hach DR6000 ja kasutame analüüsides Hachi ettevalmistatud küvett-teste.

Laadi alla tellimisvorm

Õlle värvus

Värvuse analüüsi alusel saadakse õlle värvus Euroopa õllekonventsiooni (EBC) ühikutes. Teie õlle värvust ja läbipaistvust võivad mõjutada mitmesugused tegurid, nagu linnaste ja/või lisandite tarnija vahetamine. Seega võib selle parameetri jälgimine kaasa aidata partiide järjepidevuse püsivusele ja ära hoida kõikvõimalikke koostisosadega seotud probleeme. Tulemused avaldatakse EBC ühikutes.

Hind: 25 € + km (sisaldab ka analüüsi mõruduse ühikute määramiseks, vt. allpool)

Proovi nõutav maht: 330ml

Proovi tüüp: virre, kääriv õlu ja lõpptooted

Analüüsiaeg: ligikaudu kaks tööpäeva

Meetodid: PJSJ-6 versioon 1, põhineb meetodil ASBC Beer-10A


Mõrudusühikud

Teie õlle mõrudus määratakse rahvusvahelistes mõrudusühikutes. Selle analüüsi tulemus on kasulik partiide järjepidevuse tagamiseks ja kasutatavate humalate kasutusmäära kindlakstegemiseks. Samuti võib see abiks olla humalate lisamise planeerimisel. Tulemused avaldatakse IBU ühikutes.

Hind: 25 € + km (sisaldab ka õlle värvuse analüüsi, vt. eespool)

Proovi nõutav maht: 330ml

Proovi tüüp: virre, kääritatud ja lõpptooted

Analüüsiaeg: ligikaudu kaks tööpäeva

Meetodid: PJSJ-6 versioon 1, meetodil LCK-241 (ekstraheerimine isooktaaniga)


Lähedased diketoonid (VDKd)*

Lähedased diketoonid (VDKd) on õlles sisalduvate maitset andvate ühendite rühm, millest kõige olulisemad on 2,3-butaandioon (mida nimetatakse tavaliselt diatsetüüliks) ja 2,3-pentaandioon. Koorevõi, karamelli või iirise maitse ja aroom on iseloomulik diatsetüülile, samal ajal annab pentaandioon õlle maitsele rohkem meele omaseid noote. Analüüs seisneb lähedaste diketoonide summaarse sisalduse spektrofotomeetrilises määramises. Tulemused avaldatakse IU ühikutes mg/kg.

Hind: 25 € + km

Proovi nõutav maht: 330ml

Proovi tüüp: kääritatud ja lõpptooted

Analüüsiaeg: ligikaudu kaks tööpäeva

Meetodid: LCK-242.

* Meetod ei ole akrediteeritud


Registreerimiskomplekt

See komplekt sisaldab neid parameetreid, mis on vajalikud teie toote registreerimiseks Soomes juhul, kui soovite saada Alko nimekirja. Siia kuuluvad ABV, EBC ja IBU määramistulemused (vt eespool).

Komplekti hind: 35 € + km


Karboniseerumine ja lahustunud hapnik*

Lõpptoote karboniseerumise teadmine võib aidata teil määrata karboniseerumiskadu või villimisest tingitud erinevust. See on samuti oluline toote kvaliteedi ja järjepidevuse seisukohast.

Hind: 15 € + km

Proovi nõutav maht: kaks 330 ml pudelit või purki lõpptootega

Proovi tüüp: Füksnes lõpptoode

Analüüsiaeg: ligikaudu kaks tööpäeva

Meetodid: Anton Paar CBox-QC

* Meetod ei ole akrediteeritud

Mikrobioloogia*

Piimhappebakterid (HLP), looduslikud pärmseened (LCSM), aeroobsed bakterid (WLD)

Täielik sõeluuring: HLP, LCSM, WLD

Kääritamise ja villimise ajal kogutud proove saab soovimatute mikroobidre määramiseks kultiveerida. Tähtis on jälgida, mida sisaldab teie õlu kääritamisprotsessi igas etapis, et kindlaks teha võimalikke saastumiskohti. Spetsiaalsete söötmete kasutamine – mõned neist on ettevõtted välja töötanud just õllepruulijaid silmas pidades – võimaldab meil saada olulist teavet pärmseente seisundi kohta: kas teie õlu sisaldab riknemist põhjustavaid mikroorganisme ja kas need mikroorganismid on hapet tootvad bakterid või looduslikud pärmseened. Soovitame arvestada, et see meetod ei näita täpselt, millised mikroorganismid põhjustavad pruulimisel probleeme, kuid väikese lisakuluga võimaldab see meetod meil isoleerida soovimatud mikroorganismid, ja seejärel saame seda proovi analüüsida PCR-meetodil. Siiski näitab see meetod palju selle kohta, mida teie pruul sisaldab, ja näitab ilma PCRita seda, kas ja kus on vaja teha lisatoiminguid.

Laadi alla tellimisvorm

Hind:
Piimhappebakterid: 22 € + km
Looduslikud pärmseened: 22 € + km
Aeroobsed bakterid: 22 € + km
Täielik sõeluuring: 57 € + km

Proovi nõutav maht: pudel või purk lõpptoodet VÕI aseptilistes tingimustes võetud 330 ml proov

Proovi tüüp: virre, pärmseente suspensioon, aseptilistes tingimustes kogutud kääritatud ja lõpptooted

Analüüsiaeg: ligikaudu viis tööpäeva

ASBC-meetodid:
Mikrobioloogiline kontroll 1. Aseptiline proovivõtt
Mikrobioloogiline kontroll 2. Mikroorganismide määramine
Mikrobioloogiline kontroll 5. Erinevad söötmed

* Meetod ei ole akrediteeritud

Vee keemiline analüüs

Veeproovide keemilise koostise spektrofotomeetriline määramine. Veeproovid võivad olla võetud kaevuveest, töötlemata tootmisveest või töödeldud tootmisveest. Pakume vee analüüsiks paketti, mis sisaldab järgmiste parameetrite määramist: karedus (°d) (+Ca), sulfaadid, kloriidid, tsingi-, magneesiumi- ja rauaühendid.

Karedus avaldatakse kareduskraadides, teised koostisosad ühikutes mg/l.

Laadi alla tellimisvorm

Hind: 70 € + km

Proovi nõutav maht: 330ml sample

Proovi tüüp: well water, tap water, un-treated process water, treated process water

Analüüsiaeg: Approximately 3 business days.

Meetodid: PJSJ-7 versioon 1, põhineb meetoditel LCK-327, LCK-153, LCK-353, LCK-311, LCK-360, LCK-326, LCK-321

Õlle riknemist põhjustavate mikroorganismide identifitseerimine PCRi abil*

Pakume ka käärimisbakterite identifitseerimist amplifitseerimise teel PCRi abil.See meetod annab kiire tulemuse. Proovi rikastamiseks kulub 48 tundi ja seejärel on tegeliku PCRi diagnoosi saamiseks vaja enamikul juhtudel üksnes viit tundi. Kasutame analüüsiks komplekti Invisible Sentinel ja kõik analüüsid tehakse kohapeal. Proove võib võtta pärmseente suspensioonist, puhastest kolooniatest, segakultuuridest, kolmandate tarnijate pärmseenetarnetest ja muudest protsessi etappidest. Meil on alljärgnevad võimalused PCR-analüüside tegemiseks:

Piimhappebakterid (LAP)
Saccharomyces diastaticus
Brettanomyces / Dekkera liigid
Brettanomyces bruxellensis
Megasphaera ja Pectinatus

Laadi alla tellimisvorm
Laadi alla tellimisvorm (PCR)

Hind: 62 € + km iga üksiku analüüsi eest

Komplekti hind (LAP + Saccharomyces diastaticus + Brettanomyces / Dekkera): 133 € + km

Proovi nõutav maht: pudel või purk lõpptoodet VÕI aseptilistes tingimustes võetud 330 ml proov

Proovi tüüp: virre, pärmseente suspensioon, aseptilistes tingimustes kogutud kääritatud ja lõpptooted

Analüüsiaeg: ligikaudu kolm tööpäeva

* Meetod ei ole akrediteeritud

Kontaktid

Proovide vastuvõtt: Peetri 5, 10415 Tallinn, E-R 10-15

E-mail: labor@pohjalabeer.com

Telefon: 5887 7381, Samu Heino, kvaliteedijuht

Märkused ja vormid

Labori registrikood: 12208941
Labori sertifitseerimisnumber: L292

Teenuste akrediteerimisel oli abiks Nordic Validation Company OÜ.

Proovivõtu eest vastutab klient. Kõik mikrobioloogilised proovid tuleb koguda steriliseeritud mahutisse aseptilistes tingimustes. Palun tutvuge aseptilise proovivõtuga.

Vajaduse korral saame teile anda anumaid steriilse proovivõtu jaoks.

I am at least 18 years old Olen rohkem kui 18 aastat vana